A MODEL AT START ART. Graphite and white chalk on tinted paper
A MODEL AT START ART.         Graphite and white chalk on tinted paper